sobota, 29 września 2018

Dlaczego Archanioł Rafał, czyli Bóg uzdrawia…

Dzisiaj jest ten niesamowity, piękny i wspaniały dzień! Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Mój niezwykły patron Archanioł (czyli ten wyżej w hierarchii od Aniołów) Rafał nosi imię „Bóg uzdrawia”, „Uzdrowienie Boże”. Można powiedzieć, że to imię jest swoistym komplementem Boga, czyli za każdym razem jak ktoś wypowiada moje imię „Rafaela” oddaje cześć Bogu, który leczy.
Co robił Jezus w Ewangelii oprócz głoszenia Królestwa Bożego i wypełniania się zbawczej misji?
U Z D R A W I A Ł…
Uzdrawiał umysły, ciało, duszę właściwie uzdrawiał wszystko i wszystkich (por. Mt 9,35). Alleluja! ;)

Aniołowie, czyli również archaniołowie mają pomagać osiągać zbawienie ludziom. Czyli po prostu prowadzą ich do Nieba. Służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Są zawsze gotowi pełnić wolę Boga. Typowym przykładem Anioła Stróża jest Archanioł Rafał. (W Orliku stoi przy wjeździe…

„Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim… Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.” (Tb 12, 12.15) Czytamy tu, że Rafał jako anioł pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Głęboko wierzę w to, że dzięki jego opiece i wstawiennictwu moje modlitwy są zanoszone jako priorytety przed sam Tron Boga.

KKK 329W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).” Natomiast w punkcie 1358 jest napisane, że „Eucharystię powinniśmy więc pojmować między innymi jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha.” Czyli każda Eucharystia sprawia, że jestem bliżej Boga, by tak jak Święty Archanioł Rafał być przed tronem Pańskim i trwać w Obecności Bożej.

Nasza założycielka m. Magdalena Damen mawiała, że Bóg się zatroszczy, a mój patron Święty Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. To niesamowity dar otrzymać przez ręce kościoła tak charyzmatyczne imię, a tym samym w pewien sposób będzie określać moją misję wszędzie tam, gdzie Miłość mnie pośle, bo nadawanie imienia zakonnego jest znakiem głębszego posłuszeństwa Kościołowi.

 

Mogłabym tak jeszcze pisać o Świętym Rafale, ale może na dziś już wystarczy. J
Z modlitwą s.Rafaela

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz